Jakt og fiske

Jakt og sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. Ikke bare som matauk men kanskje i enda større grad som fritidsaktivitet for store deler av befolkningen. Mange vil hevde at de ved å gå inn i naturen med børse eller fiskestang finner ro og får "ladet batteriene". Les dokumentene til høyre og svar på spørsmålene.

1. Hvordan beskrives naturen i dokumentene?

2. Hva er det forfatterne av dokumentene har lagt vekt på?

3. I avisartikkelen fra 1917 leser vi at alt har blitt mye dyrere det siste året. Hvordan erd ette i våre dager? Har alle råd til å gå å jakt og drive sportsfiske?