Oppgaver - kulturlandskap

Les artiklene til høyre og svar på spørsmålene.

1. Hva er kulturlandskap?

2. Hva er det motsatte av kulturlandskap? Og finnes det? Kom med noen eksempler å hvor dette finnes.

3. Hva forstår du med det mentale landskapet?

4. Hvordan kan landskapet være en kilde til å forstå fortiden?

5. Nevn noen fagmiljøer som bruker landskapet som kilde i sin forskning?

6. Hvorfor hadde man en annen oppfattelse av utmarka i tidligere tiden enn i dag?

7. Hvorfor har man opp gjennom historien satt navn på landskapet? (gårsanavn, navn på fjel, stier osv.)