Oppgave - Fritidslandskapet

Det å bruke landskapet til noe annet enn arbeid er ikke noe nytt. Menneskene har til alle tider vært fasinert av landskapsformer og fenomener i naturen. Under er det noen oppgaver som omhandler fritidslandskapet. Bruk kildene og artiklene til høyre ved oppgaveløsingen.

1. Hva er et fritidslandskap?

2. En seter kan ha flere funksjoner alt etter årstiden. Hvilke kan det være?

3. Hvorfor tror du så mange bruker mye av sin fritid i landskapet?

4. Hvem var det som begynte å utforske den norske fjellheimen på 1800-tallet?

5. Kan du se likheter mellom de første fjellpionerene og dagens "ekstremsportere"? I tilfelle hvilke?

 

 

Kilder