ABM

1. Nevn eksempler på minst et arkiv, et biblioktek og et museum som du kjenner til i Trøndelag, og skriv hvorfor du kjenner til akkurat de eksemplene.

2. a) På hvilken måte er museer kunnskapsinstitusjoner?
b) Du har helt sikkert vært på et museum en eller flere ganger - kanskje med klassen eller familien. Fortell hvordan du oppfatter dette museet kan gi deg kunnskap.  

2. Hvordan tror du institusjonene innenfor ABM-sektoren samarbeider?

3. Drøft hvordan du kan bruke alle de tre forskjellige institusjonene for å få opplysninger til et prosjekt. Vurder også hvor lett det er å få tak i informasjon.

Relaterte artikler