Abnormskolene

Hører til Spesialskoler

Les artiklene og kildene som ligger relatert til oppgavesettet for å svare på spørsmålene. Du leser kildene best ved å klikke på "bruk original". Da kommer du til Bibliofil. Hvis du deretter klikker på dokumentet får du muligheten til å forstørre det til lesbar størrelse.

1. a) Hvorfor ble uttrykket "abnorme" brukt om funksjonshemmede?
b) Hvordan tror du dette påvirket folks holdninger til funksjonshemmede og de funksjonshemmedes syn på seg selv?

2. Hvorfor tror du det var enighet om at det var det beste både for elevene og samfunnet med arbeidsopplæring?

3. a) Hva menes med opplæringsoptimisme?
b) Hva menes med dannelsesdyktighet?

4. I artikkelen om Røstad skole er det sitert et avsnitt fra en avisartikkel. Avsnittet handler om hvordan stemningen var i Levanger den dagen elevene til Røstad kom med toget. Ut i fra det som står der hvordan vil du beskrive utviklingen av holdningene mot utviklingshemmede i Norge?

5. Se på skjema for innberetning av barn som er åndelig tilbakesatt. Finnes det ting du reagerer på i skjemaet, og finnes det ting du syns er bra med det?

6. Velg en av elevene i elevprotokollen og skriv en liten historie om vedkommende basert på de opplysningene som kommer frem i protokollen.

Kilder