Asylene

Hører til Førskolealder

Du må lese de relaterte artiklene, samt se på kildene som ligger ved oppgavene for å kunne svare på spørsmålene.

1. Hva var bakgrunnen for det første barneasylet ble startet i England?
2. I 1827 ble Selskabet de Nødlidendes Venner stiftet i Trondheim. Hva slags hovedoppgaver hadde dette selskapet?
3. Hvilke funksjoner hadde barneasylene i Trondheim?
4. Hvordan var det daglige livet på barneasylene?
5. Når ble asylene til barnehager og hva gikk endringene ut på?
6. Se på årsberetningene fra Ilens asyl fra årene 1904-05, 1920-21 og 1937-38. Er det noen forskjeller? I såfall hva går de forskjellene ut på?
7. Se på tabellen fra Statistisk Sentralbyrå.
a) Hvilke fylker har best barnehagedekning?
b) Hvordan er forholdet mellom antall ansatte og antall barn i barnehagene i Sør- og Nord-Trøndelag?
8. Skriv en historie om en liten gutt eller ei lita jente som gikk i barneasyl rundt århundreskifte. Spørsmål du bør vurdere: Hvorfor måtte gutten/jenta gå i barneasyl? hvordan hadde vedkommende det hjemme? Hvordan var det i asylet? Hvordan reagerte barna da de fikk utdelt gaver? Hva ble det mest galde for av klær, mat, leker og godteri?

Kilder