Blinde

Hører til Døve og blinde

For å kunne svare på disse oppgavene, må du lese artikkelen "Blinde" og se på kildene som hører til artikkelen.

1. a) Forklar hva det betyr at blinde ble solgt på auksjon.
b) Hvor har det vært blindeskoler i Trøndelag?
c) Hva var utganspunktet for Norges Blindeforbund?

2. Hvorfor tror du at elevene på blindeskolen var lykkelige? Og hvorfor ble de så skuffet da de skulle tilbake til hverdagen etter at de var ferdige på skolen?

3. Se på statistikken fra folketellingen i 1891.
a) Hva syns du om at de har slått sammen blinde, døvstumme og sinnsyke i den samme kategorien? Hvorfor var det sånn?
b) Hvor mange blinde er det registrert i hele Norge i 1891, og hvor mange av disse var registrert i Trøndelag?

3. Les på nettsidene til Norges Blindeforbund (se nettressurs) og finn fire tiltak som er gjennomført som har hjulpet blinde til et lettere liv.

4. Forslag til prosjekt: Ta på deg bind for øynene og la en venn lede deg rundt i noen timer. Spørsmål du bør stille deg selv:
- Hvordan opplevde du å være blind for en dag?
- Hva tror du gjør det lettere å være blind i dag? Er det ting som er lette å kjenne igjen pga lyder, lukter osv.?
- Hva med for 100 år siden? Prøv å forestill deg hvordan det var før. Hva tror du var vanskeligere da? Var det noe som kunne være lettere enn det er i dag?

Kilder

Relaterte artikler

Relaterte nettressurser