Blokkade

I 1931 gikk arbeiderne ved Fosdalens Bergverk i Malm til blokkade. Vi har her samlet fire dokumenter angående blokkaden som gjenspeiler situasjonen fra februar dette året. Dokumentene er brev og skriv fra begge sider av konflikten. Du må lese dokumentene for å svare på spørsmålene.

1. Hvorfor la arbeiderne ved bergverket ned arbeidet den 1. 2. 1931?

2. I løpet av konflikten gikk brevene mellom to organisasjoner. Finn ut hvilken av organisasjonene som var henholdsvis arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjon.

3. a) Hva er årsaken til redusering av akkorden i følge brevet fra Bergverkernes Landssammenslutning datert 3. 2. 1931?
b) Hvordan oppfattes konflikten fra landssammenslutningen sin side?
c) Hva er svaret fra Arbeidsmandsforbundet den 4. 2.?

4. Les brevet fra streikekomitéen og fagforeningen i Fosdalen.
a) Hva skriver de er bakgrunnen for streiken?
b) Hva er streikekomitéens argument for at streiken ikke er ulovlig?
c) Hvordan virker arbeidsforholdene ved bergverket på deg etter å ha lest disse brevene?

Kilder

  • Brev fra Norsk Arbeidsmandsforbund til Bergverkernes Landssammenslutning 4.2.1931
    Full størrelse

    Brev fra Norsk Arbeidsmandsforbund til Bergverkernes Landssammenslutning 4.2.1931