Brev til Klæbu seminar

Hører til Yrkesutdanning

Det er et stort spekter i korrespondansen til og fra Klæbu seminar. Her har vi plukket ut fire som har forskjellig innhold for å vise litt av alle de forskjellige typene brev som finnes i arkivene.

1. Les brevet fra kirkesanger Skjeflo og fortell hva brevet handler om.

2. Les brevet fra J. Snibsør.
a) Hvorfor tror han at han ikke kan klare eksamen?
b) Hvorfor søker han likevel om opptak?
c) Hva tror du svaret fra seminarbestyrer Falkenberg var?

3. Ole Rigstad har sendt svar på brev fra seminarbestyrer Falkenberg.
a) Hva handlet brevet fra Falkenberg om?
b) Hva er Ole Rigstads svar?
c) Lærerutdanningen ved seminaret ble ofte sett på som en mulighet for unge på bygdene å få seg en annen jobb enn i jordbruket. Drøft på bakgrunn av Rigstads brev om dette var like enkelt for alle.

4. Til slutt en litt spesiell henvendelse - fra Amerika. Hva er det Ole J. Wangberg ønsker å få svar på?

Kilder

Relaterte artikler