Bruk av bilder

Hører til Barnetrinnet

Både i gamle og nye bilder kan vi finne mye rart hvis oppløsningen på bildet er bra nok og vi har muligheten til å forstørre bildet.

Se på alle tre bildene og svar på spørsmålene for hvert av bildene.

1. a) Hva er det første du legger merke til ved bildene?
b) Klikk på "bruk original" og da får du opp en større versjon av bildet. Hva ser du nå som du ikke så i stad? Hva slags inntrykk får du av situasjonen på bildet?

2. Hvilke detaljer blir du oppmerksom på? Skriv om noen av detaljene på hvert bilde. Det kan være detaljer på klærne, ansiktstrekk, omgivelser, bygningene etc.

3. Velg en av personene på et av bildene og skriv en historie om den personen. I historien din bør du ha med kjønn, alder, om personen er elev eller lærer og situasjonen personen er i da bildet ble tatt. Sett gjerne situasjonen inn i en bakgrunnshistorie.

Kilder