Bureisingstanken

Les de relaterte artiklene før du svarer på spørsmålene nedenfor.

1.a) Hva var bureising?
b) I hvilken periode foregikk bureisinga i Norge?

2. a) Hvordan støttet staten bureisinga?
b) Hvilke grunner hadde staten for å støtte nydyrking og bureising?

3. På hvilken måte var bureisinga til hjelp for mange mennesker på bygdene?

4.  Hvordan hadde bureisingstanken sammenheng med ønsket om å beholde arbeidskraft i jordbruket?

5. Hva var "Ny jord"?

6. Hva ble pålagt kommunene å gjøre med Jordloven av 1928?

7. Nevn noen bureisingsområder i Trøndelag.

Kilder

Relaterte nettressurser