Dine levekår

Hører til Levekår i dag

Les artikkelen for å svare på oppgavene. Oppgavene krever at du har evnen til å sette forskjellig type informasjon opp mot hverandre, og drøfte dette.

1. Hva mener du er det viktigste for å ha en god levestandard for folk flest?

2. Hva er det viktigste for deg for at du skal ha gode levekår? Utdyp og begrunn svaret ditt.

3. Hvorfor tror du utdanning viktig for å måle folks levekår?

4. a) Velg to av faktorene for å måle levekår, og forklar hvordan disse faktorene gjør at Norge kommer høyt opp på de internasjonale levekårsundersøkelsene.
b) Bruk de samme faktorene og fortell om hvordan du passer inn her i forhold til statistikken fra UNDP og SSB. 

Kilder

Relaterte artikler