Drøftingsoppgaver - Lærerutdanning

Hører til Yrkesutdanning

De siste årene har vært mye debatt rundt kvaliteten på den norske lærerutdanningen. Debatt har det også vært tidligere: Artikkelen om sensuren i skriftlig norsk fra 1934 tar for seg sensuren på lærertudanningen. Les artikkelen og svar på spørsmålene nedenfor.

1. a) Hva er artikkelforfatterens mening med artikkelen?
b) Drøft hvorvidt det kan være hold i forfatterens påstander.

2. Velg ut tre lærerskoler og sammenlikn Levanger lærerskole med disse når det gjelder resultatene i norsk og regning.

3. Gjør et søk på internett og se hva du kan finne ut om debatten rundt dagens lærerutdanning. Diskuter i klassen om kvaliteten på lærerutdanningen. Vurder spørsmål som om resultatene i skolen har sammenheng med resultatene for lærerstudentene, og hva som kan gjøres for å heve kvaliteten.

Kilder