Drøftingsoppgaver - skole i nasjonsbyggingen

1. Hvordan blir uttrykket "nasjonalisme" oppfattet i dag? Begrunn svaret ditt.

2. Kan du finne andre eksempler i historien på at skole har blitt brukt bevisst som et ledd for å bygge opp det nasjonale? Drøft hvorvidt det å bruke skolen kan medføre negative utslag.

Relaterte artikler