Skuronn med hest (Ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Endringene i jordbruket

Les de relaterte artiklene for å svare på spørsmålene nedenfor.

1. a) Hvorfor kalles endringene i jordbruket fra 1850 for det store hamskiftet?
b) Diskuter hvorvidt dette er et passende begrep. Vet vi mer i dag enn på Inge Krokanns tid som gjør at vi har et annet syn på hamskiftet?

2. Hva var årsakene til hamskiftet? 

3. Drøft i hvilken grad hamskiftet betød en overgang fra sjølforsyning til salgsjordbruk.

4. Hvordan spilte variasjonene i Trøndelag inn i produksjonsgrunnlaget og varebyttet i regionen? 

5. a) Nevn noen av de nye redskapene som ble introdusert i jordbruket på 1800-tallet.
b) Hva slags konsekvenser hadde introduksjonen av disse redskapene?