Endringer på 1800-tallet

Hører til Endring

Les den relaterte artikkelen og studer kildene for å svare på spørsmålene nedenfor.

1. a) Hva var bakgrunnen for å avholde en folketelling i 1801?
b) Hva slags type informasjon kan vi finne i folketellingen?

2. Hva er bakgrunnen for den store økningen i folketallet i Norge på 1800-tallet? Diskuter hvorfor dødeligheten gikk ned.

3. Se på befolkningsstatistikken for årene 1735-1993.
a) Hva viser tallene mellom 1800 og 1900 om antall levendefødte? (nb! du må scrolle litt ned på siden for å komme til tallene fra 1800-tallet) Velg deg ut noen av årene som du kan vise til.
b) Og hva er tallene  for døde under  1 år? Her er vi ute etter selve antallet og prosent av befolkningen. Prosenten må du selv regne ut. 

3. Gå til www.digitalarkivet.no, og velg deg ut en kommune du vil se nærmere på. Se så på den kommunen både i 1801, 1875 og 1900. Du kan søke etter personer på fornavn, etternavn, alder, sivilstand, yrke eller kjønn. Bruk veiledningen som ligger relatert for å lære hvordan du bruker folketellingene.
a) Velg deg ut et av søkekriteriene, og bruk det samme søkerkriteriet for alle folketellingene. (f.eks. fisker). Velg deg så ut personer med noenlunde lik alder og yrke. Finner du noen likheter? Hva med forskjeller? Beskriv funnene dine og forklar de ut fra det du har lært så langt om befolkningsutviklingen på 1800-tallet.
b) Klarer du å finne igjen samme person i to av folketellingene? Her må du bruke litt oppfinnsomhet - kanskje er det lurt å begynne på f.eks. 1900-tellingen å finne en person som var født før 1875.

Kilder

Relaterte nettressurser