Epidemiske sykdommer

Se på tabellene over epidemiske sykdommer fra Sunnhetstilstanden og Medisinalforholdene for henholdsvis 1880 og 1910. Pass på å studer tabellene for både søndre Trondhjems Amt og nordre Trondhjems Amt.

1. Sammenlikn tabellene for 1880 og 1910.
a) Er det noen forskjeller i antall anmeldte epidemiske sykdommer?
b) Er det noen spesielle sykdommer som skiller seg ut fra de andre i de to utvalgte årene?
2. Sjekk tallene for tyfoidfeber.
a) Hvilket år var det flest tilfeller av tyfoidfeber?
b) Er det forskjell på de to fylkene?
c) Er det forskjell på bygd og by?

Kilder

Relaterte artikler