Fiskevær Hitra (Ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Fisket

Hører til Fiske

Les de relaterte artiklene for å svare på spørsmålene nedenfor.

1. a) Hvordan beskriver General Wibe de forskjellige bygdene når det kom til fiske og jordbruk? b) Hvorfor var jordbruket et nødvendig utgangspunkt på kysten?

2. Hva menes med å bli sosialisert til å bli fisker?

3. a) Hva er en fiskerbonde?
b) Hvordan var arbeidsfordelingen i en fiskerbondefamilie?

4.a) Beskriv utviklingen av båtene som ble brukt i fisket.
b) Nevn noen av de nye redskapene som kom, og forklar hvordan disse ble viktige for fisket.

5. a) Hva er fiskeoppdrett?
b) Hvorfor ble fiskeoppdrett et alternativ til den tradisjonelle fiskefangsten?