Brev fra sognepresten til Ingeborg 1885

(Trykk på bildet for full størrelse)

Forskning på en person - Ingeborg Bårdstu

Hører til Forskning

De oppgavene som ligger her varierer i omfang og vanskelighetsgrad. Det er opptil hver enkelt elev eller lærer hvilke oppgaver man ønsker å løse. Det kan være avhengig av hva man har tid til, hva man kan klare eller hvilket klassetrinn man befinner seg på.

Kildene
Det er mange kilder som ligger vedlagt her om Ingeborg Bårdstu. Kanskje trenger du ikke å bruke alle, men det anbefales at du har sett over alle kildene før du begynner, slik at du får et innblikk i livet hennes. De fleste kildene er fra en kort periode, men ut i fra blant annet folketellingene kan vi likevel si noe om hvordan Ingeborg kan ha hatt det både før og etter denne perioden.

De kildene som er her kan deles inn i følgende kategorier:
* Registeringer i folketellingene i 1875 og 1900, oppføringer i kirkebøker fra Ålen 1881 og 1891
* Brev mellom Ingeborgs kommende svigerfar, stortingsmann John Reitan, og hans kone Beret, våren 1884.
* Brev mellom Ingeborg og hennes familie skrevet da hun var i Klæbu, vår og høst 1884.
* Vitnesbyrd, attester og ansettelser. Innunder her ligger også protokoll fra skolekommisjonene i Ålen fra 1885.

Oppgaver med korte svar
Her holder det som oftest med en setning eller et ord for å svare.
1. Når ble Ingeborg Bårdstu født?
2. Hvorfor blir Ingeborg alltid henvist til med etternavnet Bårdstu (Baardstu/Baardstuen) når det står Bersvendsdatter i folketellinga fra 1875?
3. a) Hvor gammel var Ingeborg da hun konfirmerte seg?
b) Hva slags opplysninger er med kirkebøkene ved konfirmasjon? Skriv ned alle de opplysningen du finner om Ingeborg i listen over konfirmanter fra 1881.
4. a) I hvilket brev nevner John Reitan første gang at han vil at Ingeborg skal sendes på lærerinnkeskole? Og når får han bekreftet at hun kommer til å reise?
b) Hvor mye penger skulle Bersvend Bårdstu få låne til Ingeborgs utdanning, og hvordan skulle disse pengene betales tilbake.
5. a) Hva slags mat er det Ingeborg ønsker å få tilsendt i brevet til familien 16. oktober 1884?
b) Hva mer ønsker hun tilsendt og hvorfor?
6. Les møteprotokollene fra skolekommisjonen i januar og november 185.
a) Hvor mange søkere var det til lærerinnestillingen (lærerinneposten)?
b) Hva er årsaken til at Ingeborg ble valgt framfor de andre søkerne til den faste stillingen i november?
7. Se på folketellingene fra 1875 og 1900. Er det noen forskjell på gården Ingeborg vokste opp på og gården hun bodde på som gift? I såfall - hva er forskjellene?

Oppgaver med litt lengre svar
Her må du nok skrive litt flere setninger for å få til et bra svar.
1. a) Hvorfor engasjerte John Reitan seg så sterkt i å få sendt Ingeborg på lærerinnekurs?
b) Fortell om John Reitans holdninger til hvem som burde bli lærerinne i bygda. Drøft om det kunne være både fordeler og ulemper med en slik holdning.
2. Hvorfor er ikke Ingeborg Bårdstu oppført med yrke i folketellinga i 1900? Diskuter hvorfor det var sånn. Kunne det være annerledes andre steder? Finn ut når dette begynte å endre seg.

Prosjektoppgave - digital storytelling
Digital storytelling handler om å fortelle en historie ved hjelp av forskjellige virkemidler; bilder, film, tegninger, kart, tabeller, dokumenter, lyd etc. Her vil vi at du skal lage en presentasjon basert på kildene om Ingeborg Bårdstu. Du kan lage det som en fortelling om livet hennes, eller du kan velge ut et aspekt av livet hennes som du syns er interessant. Bruk fantasi og kreativitet for å iillustrere det du vil ha fram. Du kan også finne bilder o.l. andre steder hvis du syns det passer inn i historien om Ingeborg, men pass på å bruke de kildene som er her også. Hvis du er flink til å bruke forskjellige it-verktøy klarer du kanskje å lage en film med lyd. Det er opp til deg hvordan det blir seende ut til slutt. For å få til en skikkelig presentasjon bør du også finne litt mer om samfunnet generelt, og sør-trønderske bygder spesielt på den tida Ingeborg levde, slik at du kan sette det du vil si inn i perspektiv.

Kilder

Relaterte artikler

Relaterte nettressurser