Fra håndverk og bergverk til industri

Denne oppgaven krever litt mer enn tekstoppgavene. Du bør ha god oversikt over temaet, samtidig som du kanskje må søke etter og bruke kunnskap du finner andre steder enn på Kildenett. De artiklene som ligger relatert til oppgaven er lesetips.

Beskriv utviklingen fra håndverk og bergverk til industri i Trøndelag, og drøft hvorfor Trøndelag ikke ble industrialisert i større grad enn det ble.
Du bør begynne i førindustriell tid og ta for deg utviklingen fram til etter 2. verdenskrig. Du kan godt velge deg ut en bedrift eller et sted som du fokuserer på, men husk å ha med en generell del for Trøndelag.