Fra hjemmefødsel til institusjon

Les de relaterte artiklene og se på kildene som ligger ved for å svare på spørsmålene under.

1. Hvorfor var det høye dødstall på fødeinstitusjoner før 1900? Burde det ikke være tryggere å føde på institusjon enn hjemme?
2. Hva slags problemer kunne oppstå under og etter fødsel?
3. Hvem var Valentine Smith?
4. Fortell om E.C. Dahls stiftelse. Svar blant annet på hva som var stiftelsens oppgaver og hvorfor kvinner ønsket å søke seg til stiftelsen.
5. Les artikkelen om sykehusfødsel i 1910 og les brevet som ligger ved som kilde.
a) Hvorfor ønsket Josefine Ellefsen plass ved fødestiftelse?
b) Forsøk å beskriv hvordan Josefine kan ha opplevd de første fødslene som foregikk hjemme og hvordan det var å bo med en så stor familie på sliten plass.

Kilder