Falstad Skolehjem (Ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Guttehjemmene

Hører til Spesialskoler

Les artiklene og dokumenten som ligger vedlagt for å svare på spørsmålene nedenfor.

1. Hva slags hjem var Falstad og Stavne skolehjem?

2. a) Gi et eksempel på hvordan barna ble behandlet på Falstad.
b) Gi så et eksempel fra Stavne.
c) Hvordan reagerer du når leser om denne behandlingen?

3. Les dokumentene som ligger vedlagt fra Skogn vergeråd.
a) Hvilke grunner kunne det være for å sende barn til Falstad skolehjem?
b) I Brev fra en mor til Skogn vergeråd, ber moren om at hennes sønn blir sendt vekk fordi hun ikke kan ha han hjemme. Hvordan tror du oppførselen til sønnen har vært? Kan det være andre årsaker enn kun sønnens oppførsel som gjør at moren ikke kan ha han hjemme?

4. a) Ut i fra det du har lest i artiklene og dokumentene, hvordan tror du et opphold på et av guttehjemmene påvirket barna?
b) Målet med å opprette disse hjemmene var at unge gutter skulle ha et sted hvor de kunne lære disiplin og skikke seg. Tror du disse målene ble oppnådd?

Kilder