Helsesøstre

Les artikkelen om Helsesøstre før og nå, og se på statistikken som ligger vedlagt oppgaven for å svare på spørsmålene nedenfor.

1. Hvordan startet arbeidet med å drive helsearbeid som det offentlige ikke dekket?
2. Hva slags arbeid gjorde de første helsesøstrene?
3. a) Ha slags arbeid gjør helsesøstrene i dag?
b) Hvordan tror du det er å ha et så bredt arbeidsfelt? Drøft om det er både fordeler og ulemper ved å jobbe på den måten.
4. Se på tabellen fra Statistisk Sentralbyrå.
a) Hva sier den om arbeidsfordelingen i skolehelsetjenesten og på helsestasjonene?
b) Hva kan du si om utviklingen fra 1987 og fram til 2000?
5. Hva slags erfaringer har du  med helsesøstre -enten gjennom skolen eller på helsestasjonen? Er det en episode du selv husker spesielt godt?

Kilder

Relaterte artikler