Henry Rinnan og motstandsbevegelsen

Les artikkelene til høyre og svar på spørsmålene under.

1. Hva hadde Henry Rinnan og hans Sonderabteilung Lola å si for motstandsarbeidet i Midt-Norge?

2. Hvordan arbeidet Rinnan og hans gjeng? (Hvilke metoder brukte de?)