Idas oppvekst

Hører til Barnetrinnet og Levekår

1. Hvordan var levestandarden hjemme hos Ida?

2. Tror du det var vanlig at barn og ungdom som vokste opp i Trondheim i mellomkrigstida hadde det slik som Ida?

3. Hvorfor sluttet Ida på middelskolen etter tre dager?

4. Hva tror du lærerinna mente med at Ida kanskje var finere enn de andre elevene?

5. Syntes Ida hennes familie var bedre eller dårligere stilt enn andre familier?

Kilder

Relaterte artikler