Trondheim 1895 (Ingressbilde)

Foto: Wilh. Dreesen

(Trykk på bildet for full størrelse)

Jordbruket i Trondheim

Disse oppgavene er basert på bildene som ligger som kilder. Du må se på bildene for å svare på spørsmålene. I tillegg må du bruke den kunnskapen du har om endringene i jordbruket som du har lært enten ved å lese artiklene på Kildenett, eller andre steder fra.

1. a) Se på bildet "Trondheim 1895". Hvordan ser det ut her i dag?
b) Hvor lang tid tror du det tok før Øya ikke var et jordbruksområde lenger? Begrunn svaret ditt.

2. Hvordan kan vi si at hamskiftet har bidratt til utviklingen i området bildene er tatt?

3. Finn ut hvor mange år det er mellom bildene. Drøft endringene i jordbruket i forhold til industrialisering og urbanisering i denne perioden, og fram til i dag.

 

 

 

Kilder