Åkerrull (Ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Jordbruksstatistikk

Disse oppgavene er knyttet til statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Du må følge lenken i kildene for å se statistikken.

1. Les statistikken over arbeidskraft etter yrkesaktivitet og næring. NB! Du må scrolle nedover siden for å se årstallene 1946-1990.
a) Hvor mange jobbet i jordbruket følgende år: 1875, 1900, 1930, 1960 og 1990?
b) Forklar oppgang og nedgang i tallene med det du har lært om moderniseringen av jordbruket.
c) Sammelikn tallene fra jordbruket, med tallene for henholdsvis industri og offentlig og privat tjenesteyting for de samme årene. Hvordan kan vi si at utviklingen innenfor disse tre næringene henger sammen?

2. Se på tabellen over andel bruk med hest og traktor.
a) Tabellen viser en utvikling over 20 år. Hvordan er sammenhengen mellom bruk av hest og bruk av traktor i 1939 hvis vi se på alle bruk uansett størrelse?
b) Hva med 1959? Hvordan er forholdet der?
c) På de største gårdene (fra 50 dekar til over hundre) i 1959 ser vi at det er en høy prosentandel som bruker både hest og traktor. Hvorfor det tror du?
d) Hvorfor er det de med størst gårder som har høyest andel av traktorbruken?

3. Tabellen over maskiner i jordbruket har et litt lengre perspektiv. Denne begynner også med 1939, men har med tall fram til 1989.
a) Hvor mange flere skurtreskere var det i 1989 enn i 1959?
b) Hvorfor har antall 4-hjulstraktorer økt, mens det har blitt færre 2-hjulstraktorer?

Kilder