Jordmødre

1. Hvorfor måtte man være sunn, munter og velskapt for å bli jordmor? Diskuter de kravene som ble stilt for å bli jordmor og prøv å forklar hvorfor.
2. Folk var skeptiske til de nye jordmødrene. Hvorfor tror du så mange fortsatte å bruke lokale hjelpekoner selv etter at det kom jordmødre til distriktene?
3. a) Når ble systemet med distriktsjordmødre landsdekkende?
b) Hvorfor hadde det tatt så lang tid fra det ble bestemt at ordningen skulle innføres til alle distrikter hadde jordmor?
4. Se på statistikken over medisinsk personell i Norge i 1960. For å komme fram til tabellen må du klikke på tabeller i menyen til venstre.
a) Finn fram til oversikten for Trøndelagsfylkene. Hvor mange jordmødre var det til sammen i Trøndelag i 1960?
b) Var det noen legedistrikter det ikke var jordmødre?

Relaterte artikler