Kjønnsykdommer

1. a) Hva var de vanligste kjønnssykdommene på begynnelsen av 1900-tallet?
b) Hvilke tiltak ble satt i gang for å hindre smitte?
2. a) Hvordan kan man beskytte seg mot kjønnssykdommer?
b) Kan kjønnssykdommene som er vanlige i dag behandles?
3. I Norge har vi en klamydiaepidemi nå. Svært mange av de som har klamydia er ungdommer. Hvorfor tror du det er det så mange unge som ikke beskytter seg?