Kolera

1. Hva slags sykdom er kolera?
2. Når kom kolera til Norge og hva ble gjort for å hindre spredning av sykdommen?
3. Hva var såkalte sunnhetskommisjoner?
4. a) Hvilke erfaringer fikk man etter koleraepidemien i Norge?
b) Hva slags ansvar tok myndighetene basert på disse erfaringene?
5. Drøft hvorfor så mange mennesker fortsatt blir syke av kolera i dag og hva som kan gjøres for at færre får kolera.

Relaterte artikler