Kvinne- og barnearbeid

Les de relaterte artiklene og se på bildene for å svare på spørsmålene nedenfor.

1. a) Hvilken sivilstatus hadde de fleste kvinnene som jobbet i industriens første år?
    b) Hvorfor var det slik?

2. I hvilken type industri var det flest kvinnelige arbeidere?

3. a) Når kom den første fagforeningen for kvinner?
    b) Hva var problemene med å organisere seg?   

4. Hvordan ble barna sett på i det gamle bondesamfunnet?

5. Hvorfor måtte mange barn ha lønnet arbeid fra midten av 1800-tallet?

6. a) Hvem var J. N. Mohn og hva var hans forslag til lov om barnearbeid?
b) Hvordan kan vi si at loven om allmueskolene på landet fra 1860 hadde innvirkning på barnearbeid?

7. Velg oppgave a) eller oppgave b).
a) Velg deg et av barna på bildene som ligger ved og lag en historie hvor du forteller hvem vedkommende er, hvem han eller hun er i familie med, skolegang og arbeid. Bruk fantasien, men husk at du bør ta utgangspunkt i historiske fakta.
b) Velg en av kvinnene på bildet og lag en historie om henne.

Kilder