Målsak

1. Kva var argumentet til Ivar Aasen om landsmålet?

2. Hvorfor blei målsaka så viktig i nasjonsbygginga?

3. I 1878 kom det eit vedtak som sa at det var ønskeleg at undervisninga føregjekk på barnas eige talespråk. Hvorfor trur du dette blei viktig?

4. Kor var dei første nynorskkrinsane i Trøndelag?

3. Når byrja det organiserte arbeidet å få meir støtte?

4. Det er i dag likestilling mellom måla. Kva syns du om det? Trur du det er viktig at ein les og skriv nynorsk i skulen? Skriv ned argumenta dine, og diskuter i klassen.

 

 

Kilder