Separering (Ingressbilde)

Foto: F. O. Knudsen

(Trykk på bildet for full størrelse)

Nye redskaper

Se på kildene og les artiklene for å svare på spørsmålene nedenfor.

1. Se på bildene av skuronn med hest og skuronn med traktor.
a) Når er bildene tatt og hva er forskjellen på de?
b) Hva kan bildene si oss om moderniseringa av landbruket?
c) Hvordan foregikk skuronna før de fikk selvbinder, og hvordan foregår det nå? Kanskje må du søke etter informasjon andre steder for å finne svar på spørsmålet. 

2. a) Se på bildet "Slåmaskin 1905" og les bildeteksten. Hva uttrykker bildet om det å få slåmaskin? Begrunn svaret ditt.
b) Hva var fordelene med slåmaskina?

3. Hvordan var utviklinga innen tresking og hvordan effektiviserte de nye treskeverkene arbeidet?

4. Hvordan tror du den nye såmaskina lettet arbeidet ute på åkeren?

Kilder