Nye rettigheter

Les de relaterte artiklene og svar på spørsmålene under.

1. Hvilke nye rettigheter fikk gravide kvinner med fabrikktilsynsloven av 1892?
2. Hva innebar "full mødreforsikring" som ble innført med sykeforsikringsloven av 1914?
3. a) Hvordan kan man si at den nye ordningen bidro positivt til befolkningens helse?
b) Hadde loven noen andre innvirkninger?
4. Vet du hvilke ordninger som gjelder for gravide kvinner i dag? Prøv å finn ut dagens regler. Hva er forskjellen mellom ordningene i 1914 og i dag?