Økonomiske forhold i skogbruket

Hører til Skogbruk

Les dokumentene under kilder for å svare på spørsmålene.

1. Les kilden fra 1949. Hvordan beskrives situasjonen for skogbruket i denne beretningen?

2. Les kilden fra 1952.
a) Hvordan beskrives situasjonen for dette året?
b) Er det en endring i situasjonen fra 1949, og i tlfelle hvorfor?

3. Hvordan påvirket oppgangstidene etter krigen skogbruket?

4. Forklar hvordan de økonomiske konjunkturene og forhold i andre næringer påvirker skogbruket. Her kan du også bruke tabellen over arbeidskraft som kilde.

Kilder