Oppførsel

I kilden som ligger vedlagt kan du lese om den dårlige oppførselen til Sofus Michelet, elev ved Trondheim katedralskole. Les gjennom kilden før du svarer på spørsmålene nedenfor. Hvis du syns gotisk skrift er vanskelig å lese, finnes det en versjon skrevet på pc (transkribert versjon) ved å følge lenken til kilden.

1. På hvilken måte var Sofus' oppførsel dårlig?
2. Hvor ille tror du Sofus' oppførsel egentlig var? Tenk over hvordan din klasse oppfører seg og diskuter i klassen hvordan denne oppførselen ville blitt oppfattet i 1884.

Kilder

Relaterte artikler