Orkla

Les de relaterte artiklene for å svare på spørsmålene.

1. Når startet gruvedriften på Løkken, og hvordan var utviklingen de første par hundre årene?

2. a) Hvem var Christian Thams?
    b) Hva drev han med før han etablerte Örkedals Mining Company?
    c) Hva var Örkedals Mining Company?
    d) Hva er Thamshavnbanen?

3. Drøft Christian Thams betydning for Løkken Verk.

4. a) Hva var utgangspunktet for storselskapet Orkla?
    b) Hva driver Orkla med i dag?
    c) Drøft hvorvidt det fins noe av det opprinnelige Orkla igjen i Orkla i dag?

5. a) Søk på Orkla på nettet og fortell hva slags informasjon du fant.
    b) Er Orkla mye i nyhetene? I såfall hva slags saker om Orkla er det i nyhetene?