Realskolen

Les de relaterte artiklene og kildene for å svare på spørsmålene nedenfor.

1. Hva var bakgrunnen for at Trondhjems borgerlige realskole ble etablert?
2. Når ble Realskolen etablert, og hva var spesielt med den?
3. Hva var forskjellen på realskolen og katedralskolen?
4. Hva betydde det at skolen ble reformert i grundtvigiansk ånd på 1800-tallet?
5. Se på eksamensprotokollene fra realskolen.
a) Er det forskjell i hvilke fag som ble undervist i drengeskolen (gutteskolen) og pikeskolen?
b) Hvorfor var det slike forskjeller i fagkretsen?
c) Velg deg ut tre elever i drengeskolen og tre elever i pikeskolen og finn ut om karakterene har forbedret seg eller forverret seg fra halvårseksamen (til jul) til hovedeksamen (til sommeren).

Kilder