Redusering av smittsomme sykdommer

Finn flest mulig eksempler på hvordan personlig og offentlig hygiene har bidratt til å redusere omfanget av smittsomme sykdommer.