Skoleprotokollene

Hører til Barnetrinnet

De tre kildene som ligger vedlagt oppgavene er skoleprotokoller fra tre forskjellige skolekretser. Alle er fra samme kommune - Ørland, og fra samme periode. Det betyr at det kan være mange likheter, men også forskjeller. Det vil derfor være viktig å se nøye på kildene.

1. Er det noen forskjell på hva slags sted skolene ble holdt?  

2. a) Hva slags alder er det på elevene i de forskjellige kretsene?
b) Hvordan tror du aldersforskjellen gjorde utslag i undervisningen og elevens utbytte av skolegangen?

3. a) Elevene fikk karakterer også i allmueskolen (dagens barnetrinn) Plukk ut to elever fra hver krets og finn ut hvor flinke elevene er i de forskjellige fagene.
b) Går det an å se noen sammenheng i karakterer og hvilken skolekrets de gikk i?
c) lag statistikk over to av fagene og finn ut hvor mange som fikk de forskjellige karakterene i de to fagene.

 

Kilder

Veiledere