Skoleregler

Se på kildene som ligger vedlagt. Det er skoleregler fra forskjellige skoler, trinn og forskjellige årstall.

1. Les alle tre kildene.
a) Hva er forskjellene og likhetene mellom kildene?
b) Er det noen forskjeller mellom by og land eller folkeskole og gymnas?

2. a) Diskuter innholdet i de forskjellige skolereglementene i lys av orden- og oppførselsreglementet på din skole. Hva syns du er det den største forskjellen på reglene før og nå? Er det noen av reglene du er spesielt uenig i - i såfall hvorfor? Er det noen regler som skolen ikke har i dag som de godt kunne hatt?
b) Hvorfor kunne spytting være farlig for andre, som det ble sagt i reglene for folkeskolen i Trondhjem i 1920?
c) På 1920-tallet, og sluttet de fleste skolegangen etter endt 7. klasse og konfirmasjon, og mange eldre har fortalt hvor glade de var da de sprang ut av skoleporten for siste gang. Sju års skolegang var samfunnets krav, og det var få muligheter for videre utdanning. Beskriv hvordan dagens situasjon er i forhold til hvordan det var tidligere. 

Kilder