Spanskesyken

1. Hva er en pandemi?
2. Hvor mange mennesker døde av spanskesyken i verden, og i Norge?
3. Hvem ble hardest rammet av spanskesyken?
4. På hvilke måter kunne man prøve å stoppe spredningen av spanskesyken i Norge?
5. Hva slags følger fikk spanskesyken for det norske samfunnet?

Relaterte artikler