Sunt og usunt kosthold

Hører til Kosthold

Du må lese alle de artiklene som ligger relatert til oppgavene her for å kunne svare på spørsmålene nedenfor.

1. a) Hvorfor var innførselen av poteten til Norge så bra for nordmenns kosthold?
b) Historikeren Tore Pryser har sagt at poteten fikk mer å si for folk flest enn det Grunnloven av 1814 fikk. Hva mener han med det?
2. Mens poteten var en god påvirkning for nordmenns kosthold, var ikke sukker og kaffe like bra. Fortell hvordan sukker og kaffe kom inn i folks kosthold og hvordan det påvirket kostholdet.
3. Hvem var Peter Møller og hva er han kjent for?