Sykepleieryrket

1.a) Hvem utførte sykepleie ved institusjonene før den første sykepleierskolen åpnet?
b) De ufaglærte hadde forskjellige oppgaver. Hva ble de kalt og hva slags oppgaver hadde de?

2. Hvorfor var sykesøsteryrket sett på som et kall?

3.a) Hvorfor kan vi si at helsevesenet ble en arena for kvinnefrigjøring?
b) Drøft om hvorvidt vi kan si at denne kvinnefrigjøringen har fortsatt i helsevesenet. Spørsmål du bør vurdere er:
Hvordan har utviklingen vært fra slutten av 1800-tallet og til i dag?
Er det likestilling i helsevesenet?
Er det forskjell på forskjellige typer yrker innad i helsevesenet når det gjelder kvinner og menns arbeidsområder?