Tannhelse

Les begge artiklene om tannhelse; Tannleger og Skoletannpleie, for å svare på spørsmålene nedenfor.

1. a) Hvem var Louis Jahn?
b) Hva var folketannrøkta og hva var grunnen til at den ble innført i Trøndelag?

2. Se på flyvebladet utgitt av skoletannlegen og NKS.
a) Hva tror du var bakgrunnen for at dette flyvebladet ble gitt ut, og hva tror du målet var?
b) Dette flyvebladet er fra 1958. Hvordan ville en slik informasjonsbrosjyre ha sett ut i dag? Har du noen eksempler på liknende informasjon eller reklamer som du selv har sett?

3. Studér bildet fra Lilleby skoles tannklinikk. Fortell hva du ser og prøv og forklar hvorfor det ser slik ut på skoletannklinikken.

4. Se på bildet av tannlegeboret. Dette boret er et tråbor. Det vil si at det er pedaldrevet og at uansett hvor flink tannlegen var til å trå så gikk det ikke spesielt fort. Skriv ned hva slags følelser du får når du tenker på et tråbor. Skriv en liten historie om hvordan det var å gå til tannlegen på begynnelsen av 1900-tallet.

4. Les artikkelen fra Adresseavisen fra 1959. (Du bør klikke på lenken og deretter på bildet du får opp for å kunne forstørre det slik at det blir lesbart.) I artikkelen står det at folk ikke forstår hvor alvorlig situasjonen er. Drøft om situasjonen har blitt bedre i Norge siden den gang. Spørsmål du bør vurdere: Har folk blitt flinkere til å passe på tennene sine? Spiser barn og unge mindre "slikkerier" og drikker mindre brus, eller kan det ha blitt verre? Hvorfor er det smart å passe på hva man spiser?

Kilder

Relaterte artikler