Tekstoppgaver - skolen på 1900-tallet

For å kunne svare på spørsmålene nedenfor må du lese artiklene som ligger vedlagt.

1. Hvilke nye lover for skolen fikk man på 1930-tallet?
2. Hva menes med enhetsskole?
3. Hva var nytt med folkeskolelovene for by og land i 1936?
4. Hvorfor tror du det var kun i byene at engelskundervisning ble innført?
5. a) Hva var Normalplanen som kom i 1939?
b) Kjenner du igjen elementer fra lovene og planene på 30-tallet i undervisningen på din skole i dag?
6. Hva var bakgrunnen for at man ønsket å samordne skolevesenet etter 1945?
7. Hva gikk sentraliseringspolitikken ut på?
8. Skriv litt om forsøkene på å utvikle ungdomsskolen på 1960-tallet
9. Hva var nytt med de to læreplanene M-87 og L97?