Trondhjems tekniske læreanstalt

Hører til Yrkesutdanning

Trondhjems tekniske læreanstalt (TTL) var et svar på behovet for teknisk utdanning og ble startet 1870. Her har vi samlet et par kilder fra skolens arkiver. Alle spørsmålene nedenfor handler om disse kildene. For å kunne se nøye på kildene må du følge lenken til originalen som ligger i en annen database.

1. Se på fortegnelsen fra TTL. Bruk originalkilden ved å følge lenken. På noen av sidene er det en oversikt over skolens faste elever i 1. og 2. årskurs.
a) Hvor gamle var vanligvis elevene da de ble tatt opp ved skolen?
b) Hvor kommer elevene fra og hva slags bakgrunn har de?
c) Hvorfor tror du navnene til så mange av elevene er strøket over i 1. årskurs? Og hvorfor er det få som er strøket ut i 2. årskurs?

2. Velg deg ut en av elevene, gjerne en fra Trøndelag, og se om du kan finne vedkommende i folketellingen - enten fra 1875 eller 1900. Det går også an å sjekke i begge to hvis du finner en som er født før 1875. Hvordan du går fram leser du i veiledningen som ligger i menyen til høyre. Når du har funnet eleven, prøver du å finne ut så mye som mulig om familieforhold, boforhold osv, og skriver en liten historie om hvordan denne personen vokste opp og hvordan han valgte å ta teknisk utdanning.

3. I skolearkiv kan man finner man ofte mange brev. Det kan være brev både til og fra departementet, skoledirektøren i fylket eller fra elever og foresatte. Noen er seriøse brev om alvorlige ting, andre er mer morsomme - i hvertfall i våre øyne.  Her har vi plukket ut tre brev fra arkivet.
a) Les telegrammet fra Hammerfest. Hva tror du var bakgrunnen for telegrammet? Hvorfor hastet det sånn å få vite om Jakob var opptatt ved skolen at man måtte sende telegram?
b) Les brevet fra ekspedisjonssjefen for skolevesenet. Hva handler brevet om?
c) S. Magnus skriver til direktøren for å be om forlenget ferie. Hvorfor gjør han det? Vi vet ikke hvorfor søknaden er trukket tilbake på et senere tidspunkt, men vi kan gjette. Hva er ditt tips?

Kilder

Relaterte artikler

Relaterte nettressurser