Tømmerfløting (Ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Utvikling av skogbruket

Hører til Skogbruk

Svarene på spørsmålene nedenfor finner du i de relaterte artiklene.

1. Hva menes med kombinasjonsbruk i skogbrukssammenheng?

2. Hvorfor var tilgang på skog viktig for bøndene?

3. Hvordan ble tømmeret viktig for bergverkene?

4. Hvorfor var det konflikter mellom bergverkene og sagbrukene på 1700-tallet?

5. Når kom økningen i eksport av tømmer fra Norge, og hva var bakgrunnen for denne økningen?

6. Hvorfor ble det bygd skogsstuer inne i skogene, blant annet i Namdalen?

7. Nevn noen av de nye redskapene som kom i skogbruket fra 1800-tallet av, og forklar hvorfor disse redskapene ble viktige.

8. Hvordan påvirket hamskiftet i jordbruket driften av skogen?