Utviklingen av ungdomsskolen

Hører til Ungdomstrinnet

Spørsmålene nedenfor er tatt fra alle de forskjellige artiklene som ligger relatert til oppgavesettet.

1. a) Hva slags type skole var middelskolen?
b) Hvem tok initiativet til å opprette middelskoler?

2. a) Framhaldsskolen ble opprettet med tanke på en spesiell gruppe ungdom. Hvem?
b) Hva var forskjellen på framhaldsskolen og realskolen?

3. Hvilke forsøk gjorde man med ungdomsskolenes utforming på 60-tallet?