Waisenhuset

Hører til Førskolealder

Les artiklene og se på kilden som ligger vedlagt før du svarer på spørsmålene.

1. Hva var forskjellene og likhetene mellom Børnehuset og Blåskolen?
2. Hva var bakgrunnen for at disse institusjonene ble opprettet?
3. Hvilke forbedringer kom ved at Waisenhuset ble tilgodesett i Thomas Angells testamente?
4. Hvilke endringer kom i driften av Waisenhuset på 1800-tallet?
5. I 1790 ble internatdriften avsluttet, og barna ble sendt til private hjem. Hva skjer med foreldreløse barn i Norge i dag? Spørsmål som kan diskuteres er:
Finnes det fortsatt det vi kan kalle barnehjem eller er fosterhjem mest utbredt?
Er det lett å få tak i fosterforeldre?
Hva med foreldreløse barn andre steder i verden?
6. Se på den relaterte kilden. Forsøk å forestille deg hvordan de første 10-12 årene av Johan Øjens liv var ut i fra det du kan lese i elevprotokollen. Hvor kom han fra? Hvem var han? Hvordan havnet han på Waisenhuset? Hvordan gikk det på skolen?